Toppolitiker missförstår demokratins mening och kärleken till Skutberget

En reflektion utifrån artikeln 'Larsson och Nisser: - Vi driver inte varumärket Mumin' i NWT 28 dec 2017.

I frågan om en etablering av en temapark på Skutberget har Karlstads kommuns folkvalda själva valt bort en stor del av sina egna väljare för att de uttrycker sin kärlek för Skutberget och kraftfullt uttrycker den sorg de känner inför förslaget om att avveckla delar av Skutbergets friluftsområde till förmån för en temapark. Samma människor som gett politikerna förtroende, generaliseras, ifrågasätts och klumpas utan urskillning ihop med enskilda individers hot och hat mot politiker.

Problem med hot och hat mot politiker kopplas alltså, av ledande politiker, felaktigt samman med medborgares motstånd mot placeringen av en Muminvärld på Skutberget. När politiker då säger att ”Vi måste skilja deras åsikter från övriga Karlstadsbor”, innebär det att de medborgare vars åsikter skiljer sig från politikernas inte är en del av gemenskapen och därför ska avskiljas från gemenskapen. Därför behöver politikerna heller inte ta omsorgen för sakfrågan på allvar, de behöver inte lyssna, de behöver inte reflektera och heller inte dra nya slutsatser.

Enastående möjligheter med människan i fokus

Skutbergets Friluftsområde i Karlstad. Bara namnet, ger mig en känsla av rofylldhet. Att det där finns enastående möjligheter till rekreation och motion i olika former. Gör ju inte platsen direkt sämre. Att blicka ut över Kattfjordens glittrande vatten, får i alla fall mig att må riktigt bra. Jag kan vara hur stressad som helst, men när jag kommer till Skutberget vid motionscentralen med inramningen av klipporna. Då infinner sig ett lugn, som bara väller över mig. Mina funderingar över hur jag ska få ihop min vardag, är som bortblåst. Jag får energi av att bara finnas till. De problem jag just då funderar på. Finns kvar, men känns inte så stora längre. Det är lättare att hantera vardagsbekymren, när man får varva ner.

Karlstads främsta seglararena

Som de flesta vid det här laget säkerligen har noterat, är jag en av motståndarna till etableringen av temaparken Muminvärlden på Skutberget. När jag i början av 1980 lämnade min födelsestad Uppsala, för att bosätta mig i Karlstad. Var bland det första jag gjorde, att besöka Skutberget.

Lika bra att jag erkänner direkt… ”jag blev kär i Skutberget vid första ögonkastet”. Genom åren har jag otaliga gånger besökt vårt fantastiska friluftsområde. Lagom avstånd från Karlstad. Vil...ket inneburit att jag t.o.m. kunnat cykla dit och inte behövt använda bilen. Jag har besökt Skutberget sommartid som vintertid. Där har jag funnit tystnaden. Tysta platser är en bristvara i det stressade och bullriga samhälle vi lever i. På Skutberget, har jag bland annat kunnat motionera. Där har jag kunnat ”ladda mina batterier”.
Nu vet du lite av bakgrunden till mitt engagemang för att bevara Skutberget från Muminvärlden. Vad handlar egentligen den här kampen om? Kortfattat kan beskrivas. Att Karlstads kommuns politiker tar ifrån Karlstadsborna denna fantastiska oas för rekreation, motion och en plats att bara finnas till. Där kan vi utöva social samvaro med vänner och nära och kära. Det sista inte minst viktigt.

Sponsorer

Ett stort tack till våra sponsorer som stöder vår verksamhet ekonomiskt eller genom andra bidrag. Stötta dom så stöttar ni oss!

Känner du själv till ett företag eller privatperson som du tror kan vara beredda att hjälpa till? Hör av dig!

ICA Supermarket Spara Våxnäs  Lugnets Massage Nygrens Brandservice 

Kalendern

03 jan 2018;
02:00PM -
Skutbergspromenaden
17 jan 2018;
02:00PM -
Skutbergspromenaden
31 jan 2018;
02:00PM -
Skutbergspromenaden
14 feb 2018;
02:00PM -
Skutbergspromenaden