Om föreningen

styrelsen

Föreningen Skutbergets Wenner i Karlstad bildades den 12 juni 2017. Föreningen företräds av en styrelse på sju personer med ordförande Thomas Martinsson i spetsen. Styrelsen består av (från vänster till höger på bilden): Anders Johansson, Mariana Dahlstedt, Jessica Gilbert Forssell*, Thomas Martinsson,  Maria Trangärd, Lars Järner, och Lars-Olof Ferm.

Fyra kommittéer
Det löpande arbetet inom föreningen organiseras inom fyra kommittéer, var och en ledd av en styrelsemedlem. Dessa fyra kommittéer är – Information & Marknadsföring, Ekonomi & Sponsring, Motionscentralen & Evenemang samt Parkförvaltning (Park Rangers).

Föreningens syfte
Föreningens syfte är att i enlighet med medlemmarnas vilja verka för att värna och utveckla Skutberget som ett kommunalt natur- och friluftsområde med fokus på friskvård, rekreation, motion och friluftsliv. Föreningen ska verka för att ingen privatisering eller annan form av inskränkning av tillgången till naturen, klipporna och stränderna på Skutberget sker, så att dagens Skutberget även framledes förblir öppet och tillgängligt för alla.

Föreningen Skutbergets Wenner kommer i sitt arbete att verka i samma anda som friluftsområdets skapare, eldsjälen och pionjären Anders Forssell*.

* Att styrelseledamoten Jessica och Skutbergets grundare Anders bär samma efternamn är ingen tillfällighet. Anders var Jessicas farfar och hon har jobbat på Skutberget sedan barnsben.

Föreningens syfte

Skutberget

Föreningen Skutbergets Wenners syfte är att i enlighet med medlemmarnas vilja verka för att värna och utveckla Skutberget som ett kommunalt natur- och friluftsområde med fokus på friskvård, rekreation, motion och friluftsliv. Föreningen ska verka för att ingen privatisering eller annan form av inskränkning av tillgången till naturen, klipporna och stränderna på Skutberget sker, så att dagens Skutberget även framdeles förblir öppet och tillgängligt för alla. Skutberget är inte till salu. Föreningen Skutbergets Wenner kommer i sitt arbete att verka i samma anda som friluftsområdets skapare, eldsjälen Anders Forssell.

Sponsorer

Ett stort tack till våra sponsorer som stöder vår verksamhet ekonomiskt eller genom andra bidrag. Stötta dom så stöttar ni oss!

Känner du själv till ett företag eller privatperson som du tror kan vara beredda att hjälpa till? Hör av dig!

ICA Supermarket Spara Våxnäs  Lugnets Massage Nygrens Brandservice 

Kalendern

03 jan 2018;
02:00PM -
Skutbergspromenaden
17 jan 2018;
02:00PM -
Skutbergspromenaden
31 jan 2018;
02:00PM -
Skutbergspromenaden
14 feb 2018;
02:00PM -
Skutbergspromenaden